Relining av ventilationskanaler

Vi på SkorstensFolket använder Infodringsmaterialen FitFire Vent® och FitFire Vent® IM1 som är speciellt framtagna volymprodukter för relining och tätning av ventilationskanaler åt bostadsrättsföreningar, allmännyttan och kommersiella fastighetsägare. Infodringsmaterial ger säker och kostnadseffektiv tätning av ventilationskanaler, Infodringsmaterialen ger bättre luft och lägre radonvärden samt mer energieffektiva fastigheter FitFire Vent och FitFire Vent IM1 är ett beprövat och typgodkänt kompositmaterial.

Rostfria Flexibla Insatsrör

Här finner du mer information om tätning av ventilationskanaler med insatsrör av metall.

Keramisk tätningsmassa / glidgjutning

Här finner du mer information om Glidgjutning och det keramiska materialet Schädlerit. Materialet som använts längst i Sverige för att täta rökkanaler.