Relining av ventilationskanaler

Vi på SkorstensFolket använder Infodringsmaterialen FitFire Vent® och FitFire Vent® IM1 som är speciellt framtagna volymprodukter för relining av ventilationskanaler och imkanaler åt bostadsrättsföreningar, allmännyttan och kommersiella fastighetsägare.

Infodringsmaterial ger säker och kostnadseffektiv tätning av ventilationskanaler och imkanaler. Infodringsmaterialen ger bättre luft och lägre radonvärden samt mer energieffektiva fastigheter

FitFire Vent och FitFire Vent IM1 är ett beprövat och typgodkänt kompositmaterial.

Rostfria flexibla metallrör

Här finner du mer information om våra rostfria flexibla metallrör

Keramisk tätningsmassa

Här finner du mer information om Glidgjutning och det keramiska materialet Schädlerit. Materialet som använts längst i Sverige för att täta rökkanaler och ventilation.