Ventilationstätning med keramisk tätningsmassa

Genom glidgjutning med keramisk tätningsmassa tätas enkelt och kostnadseffektivt ventilationskanaler och imkanaler och gör att ventilationskanalerna återfår sin prestanda. Ventilationskanalen blir slät invändigt vilket gör att strömningsmotståndet minskar och smutts har svårare att fastna i kanalen.

Relining av Ventilationskanaler

Infodringsmaterialen FitFire®Vent® och FitFire®Vent® IM1 är speciellt framtagna för relining av ventilationskanaler och imkanaler i flerfamiljshus.

Rostfria flexibla metallrör

Här finner du mer information om våra rostfria flexibla metallrör