Ring oss

08-24 98 03

Om SkorstensFolket

SMB SkorstensFolket AB är bransch ledande inom relining av ventilationskanaler och imkanaler samt skorstensrenovering. Vi  bygger även nya skorstenar och renoverar kakelugnar.

Certifikat

Alla våra material vi använder är typgodkända eller innehar byggproduktcertifikat. Här kan du ladda hem certifikaten.

Läs mer om våra certifikat