Glidgjutning med keramisk tätningsmassa

Genom glidgjutning med keramisk tätningsmassa återställs den murade skorstenen och rökkanalen snabbt och effektivt. Det keramiska bruket används till skorstenstätning av murade rökkanaler till öppna spisar, kakelugnar, braskaminer, vedpannor för eldning av fasta bränslen. Även kakelugnar kan tätas invändigt utan smutsig demontering enligt glidgjutningsmetoden.

FitFire® Skorstenstätning

Speciellt utvecklat infodringsmaterial för relining av ventilationskanaler och tätning av alla slags rökkanaler, insatsröret i komposit klarar höga temperaturer och är brandsäkert med enastående isolerförmåga.

Rostfria flexibla metallrör

Här finner du mer information om våra flexibla metallrör för skorstenstätning.