Relining och tätning av ventilation med FitFire

Vi på SkorstensFolket relinar snabbt och kostnadseffektivt era ventilationskanaler och imkanaler med infodringsmaterialen FitFire Vent® och FitFire Vent® IM1 som är speciellt framtagna volymprodukter för relining av ventilationskanaler och imkanaler åt bostadsrättsföreningar, allmännyttan och kommersiella fastighetsägare.

Rostfria flexibla metallrör

Här finner du mer information om våra rostfria flexibla metallrör

Keramisk tätningsmassa

Här finner du mer information om Glidgjutning och det keramiska materialet Schädlerit. Materialet som använts längst i Sverige för att täta rökkanaler och ventilation.

Relining av Ventilationskanaler

Infodringsmaterialen FitFire®Vent® och FitFire®Vent® IM1 är speciellt framtagna för relining av ventilationskanaler och imkanaler i flerfamiljshus.