Skorstenstätning med FitFire®

Vi på SkorstensFolket använder ett special utvecklat infodringsmaterial som används för skorstenstätning av alla typer av rökkanaler, insatsröret i komposit klarar höga temperaturer och är brandsäkert med enastående isolerförmåga.

Resultatet av skorstenstätning med kompositmaterial blir en slät kanal, helt utan skarvar och bibehållen kanalarea.

Keramisk tätningsmassa / glidgjutning

Här finner du mer information om Glidgjutning och det keramiska materialet Schädlerit. Materialet som använts längst i Sverige för att täta rökkanaler.

Rostfria flexibla metallrör

Här finner du mer information om våra flexibla metallrör för skorstenstätning.