Skorstenstätning med FitFire

Vi på SkorstensFolket använder ett special utvecklat infodringsmaterial som används för skorstenstätning av alla typer av rökkanaler, insatsröret i komposit klarar höga temperaturer och är brandsäkert med enastående isolerförmåga.

Resultatet av skorstenstätning med kompositmaterial blir en slät kanal, helt utan skarvar och bibehållen kanalarea.

Keramisk tätningsmassa

Här finner du mer information om Glidgjutning och det keramiska materialet Schädlerit. Materialet som använts längst i Sverige för att täta rökkanaler och ventilation.

Rostfria flexibla metallrör

Här finner du mer information om våra rostfria flexibla metallrör