Skorstensfolket renoverar ventilation och imkanaler i Solberga.

På uppdrag av AB Stockholmshem har vi genomfört renovering av ventilation och imkanaler i Solberga. Vi har tätat kanalerna för att öka verkningsgraden på värmeåtervinningen. Vi har förbättrat läckaget som innan tätningen var upptill 50 liter per sekund. Efter renoveringen är läckaget knappt mätbart.

Så går det till:

ventilationsrenovering med fitfire-metodenventilationsrenovering med fitfire-metoden

Först demonteras fläktrör och hållare.

ventilationsrenovering med fitfire-metodenventilationsrenovering med fitfire-metoden

Sedan mäts fodret upp till önskad längd.

ventilationsrenovering med fitfire-metodenventilationsrenovering med fitfire-metoden

Fodret kapas och tas upp på vinden.

ventilationsrenovering med fitfire-metodenventilationsrenovering med fitfire-metoden

Där fästs ett lod i ena ändan och en ventil i den andra.

ventilationsrenovering med fitfire-metodenventilationsrenovering med fitfire-metoden

Fodret lodas ner genom kanalen och ut i öppningen i lägenheten.

ventilationsrenovering med fitfire-metodenventilationsrenovering med fitfire-metoden

En ånggenerator kopplas på i lägenheten och uppblåsningen börjar. På vinden korrigeras flödet.

ventilationsrenovering med fitfire-metodenventilationsrenovering med fitfire-metoden

När fodret är fullt uppblåst och fyller hela kanalen öppnas ventilen och härdningen av fodret påbörjas med varm ånga. När fodret härdats klart är det självuppbärande och kan kapas till lämplig längd.

ventilationsrenovering med fitfire-metoden
När alla kanaler i en trumma är tätade placeras skyddande ringar i änden av fodret. Sedan gjuts alla rör fast för att bibehålla distanserna.

Vi arbetar med moderna relining-material från Chimneytec som är miljövänliga och giftfria.