Skorstensfolket renoverar och bygger ventilation

Ventilationen ska ge ett behagligt inomhusklimat. Den ska transportera bort fukt, föroreningar, med mera från rummet och tillföra "frisk" luft. Nuförtiden är ventilationen även en källa till energibesparning, med moderna värmeväxlarsystem kan du spara upp till 8000 kWm per år.

Renovering

Skorstensfolket använder kompositfoder med Fitfire-metoden för att genomföra renoveringen. Det innebär att vi renoverar med relining-material som skapar en ny slät kanal, med maximalt kanalutnyttjande. Relining-fodret ger även en helt tät kanal genom materialövergångar. Det innebär att du får bättre drag och högre verkningsgrad än innan renoveringen. Du får med andra ord bättre inomhusmiljö och sparar energi och pengar på köpet.

Renoveringen sker utan smutsiga håltagningar och förstör inte befintliga miljöer. Vi blåser helt enkelt upp relining-fodret inuti den befintliga kanalen. Därefter hördas den. I sitt färdiga skick är kanalen självuppbärande, helt slät och rengöringsbar med vätska.

Vi arbetar med moderna relining-material från Chimneytec som är miljövänliga och giftfria.

Vi har nyligen renoverat ventilation och imkanaler i Solberga med Fifire-metoden. » Läs mer här.

Skorstensrenovering och renovering av ventilation med Fitfiremetoden

Nybyggnation och konstruktion

Ventilation är inte speciellt tekniskt komplicerat men det finns många faktorer att ta hänsyn till. När det gäller nybyggnation och konstruktion av ventilationssystem samarbetar vi med experter som, i samråd med kunden, går igenom och skapar den bästa lösningen. När allt är överenskommet så bygger vi och konstruerar enligt plan och budget.