Skorstensrenovering och ventilationsrenovering
med kompositfoder

skorstensrenovering med kompositfoderKompositfoder kan användas för renovering av alla typer av skorstenar, rökkanler, imkanaler och ventilation. Det finns flera material med olika användningsområden som alla bygger på samma metod – FitFire-metoden. Metoden innebär att man kan renovera utan smutsiga håltagningar och skapa en tät kanal genom blandade material såsom murverk, eternit, plåt, gips, betong osv.

Produkt

Vi använder sex olika material. FitFire, FitFire+, IsoFit, IsoFit+, Fitfire1000° och Isofit1000°. Det gemensamma är att det är foder av komposit som blåses upp i befintlig kanalarea och utnyttjar den maximalt. Materialen är miljövänliga, giftfria, vattenbaserade, har låg värmeledningsförmåga samt är nästintill släta invändigt. FitFire-metoden är pålitlig, giftfri, miljövänlig samt ett kostnadseffektivt sätt att renovera rökkanaler, imkanaler eller ventilationskanaler. Skorstensfolket lämnar 25 års garanti både på materialet och arbetet om du väljer att renovera med FitFire-metoden. Du kan läsa mer om de respektive materialen på Chimneytecs hemsida, www.chimneytec.se.

Arbetsmetod

Först filmar vi kanalen noggrant för statusbedömning, därefter avlägsnar vi eventuella förträngningar eller andra hinder i kanalen med specialutrustning från taket. Kompositfodret installeras i kanalen och formas med lufttryck efter kanalens innerväggar. Materialet härdas med vattenånga och resultatet blir ett homogent foder, helt utan skarvar och med bibehållen kanalarea. Genom att utnyttja befintlig kanalarea bibehåller eller förbättrar man flödet och reducerar tryckfallet vilket ger lägre energikostnad för eventuella fläktar. Arbetet utförs normalt på en arbetsdag.

Renovering med kompositfoder

Skorstensrenovering och renovering av ventilation med Fitfiremetoden