Skorstensrenovering med glidgjutning – Schädlermetoden – Manometermetoden

skorstensrenovering med glidgjutningGlidgjutning används till renovering av murade im- och ventilationskanaler och murade skorstenar med rökkanaler till öppna spisar, kakelugnar, braskaminer, vedpannor för eldning av fasta bränslen. Även kakelugnar kan tätas utan smutsig demontering enligt glidgjutningsmetoden. Metoden går under flera namn såsom Schädler-metoden, Manometermetoden, Safe Real-metoden och Glidgjutningsmetoden. Det är samma metod men med olika namn.

Produkt

Vi använder Schädlerit, en fiberarmerad keramiskt tätnigsmassa som ger rök- och gastäta skorstens- och ventilationskanaler på ett snabbt, säkert, ekonomiskt och effektivt sätt utan smutsiga håltagningar i bostadsutrymen. I stort sett bibehålls befintlig kanalarea och draget i kanalen höjs vilket i sin tur skapar högre förbränning och en säkrare funktion. Schädlerit är typgodkänt av Swedcert – Kiwa. Skorstensfolket lämnar 10 års garanti både på materialet och arbetet om du väljer glidgjutning med Schädlerit.

Arbetsmetod

Först filmar vi kanalen noggrant för statusbedömning, därefter rengör vi kanalen med en speciell rensningsutrustning. Eventuella utskjutande föremål som armeringsjärn, tegelstenar etc avlägsnas med specialutrustning från taket. Kanalen har därefter de bästa förutsättningarna för en extra god infästning av den keramiska massan. En individuellt anpassad glidform lodas ner från skorstenstoppen till kanalens början. Därefter lägger man på Schädlerit, som är ett unikt fiberarmerat keramiskt bruk med extremt god vidhäftning. Glidformen vinschas upp genom kanalen och gjuter tåliga rök- och gastäta släta väggar som förbättrar draget betydligt och medför minskad sot- och smutsavlagring i kanalen.

Renovering med glidgjutning

Skorstensrenovering med glidgjutning