braskassett
ny skorsten
skorstensrenovering
skorstensrenovering med glidgjutning
ventilationsrenovering
skorstensrenovering med fitfire
kakelugnsrenovering

Skorstensfolket tätar, renoverar och bygger skorstenar och ventilationskanaler.

SMB Skorstensfolket är specialister på tätning, renovering och nybyggnation av skorstenar, kakelugnar samt ventilations- och imkanaler.

Vi utför både mindre arbeten hos privatpersoner och större arbeten/entreprenader på uppdrag av bostadsrättsföreningar, företrädelsevis i Stockholm men även i övriga Sverige i samverkan med utvalda partner.

Alla våra installatörer är certifierade enligt SEROs kravspecifikation och vi arbetar med ständig kompetensutveckling.

SMB Skorstensfolket strävar efter minsta möjliga klimatpåverkan och försöker alltid välja den mest miljövänliga lösning.

Vi är stolta över våra nöjda kunder och har goda referenser på våra arbeten från privatpersoner, bostadsrättsföreningar, Fastighetsägarnas riksförbund, Statens fastighetsverk samt marknadsledande byggnadsföretag och skorstensfejarmästare i Sverige.